ביטוח חיים

תוכן עניינים

ביטוח חיים הוא הסכם בין בעל הפוליסה לבין חברת הביטוח. בעל הפוליסה משלם סכום כסף מסוים לחברת הביטוח. בתמורה, אם יקרה משהו למבוטח, יינתן למשפחתו סכום כסף מסוים.

ביטוח חיים נרכש לרוב עם סוג אחר של מוצר פיננסי כמו משכנתא או תוכנית פנסיה.

היכנסו לאתר שלנו בכתובת http://kadima.org.il כדי למצוא מידע נוסף

 

מה זה בעצם ביטוח חיים?

ביטוח חיים הוא השקעה בהגנה על המשפחה ולכן חשוב להבין מה אתם קונים.

ביטוח חיים הוא חוזה בין מבוטח למבטח המשלם סכום כסף למוטב המבוטח עם פטירת המבוטח. המבטח משלם תשלומים מהכנסות שהושגו מהשקעות, שבדרך כלל מאוחדות מאנשים רבים ליצירת קרן גדולה.

ישנם סוגים שונים של פוליסות ביטוח חיים: חיים לתקופות, חיים שלמים, חיים אוניברסליים וחיים אוניברסליים משתנים. ביטוח חיים לתקופת זמן הוא לתקופת זמן מסוימת ואינו בונה כל ערך מזומן או חיסכון נדחה במס כמו פוליסות חיים שלמות או אוניברסאליות. עם זאת, זה הרבה פחות יקר מאותם שני סוגי פוליסות אחרים. למדיניות שלמה ואוניברסלית יש יותר תכונות אבל הן עשויות להיות יותר

ביטוח חיים הוא מעין ביטוח המשלם כסף למוטבים כאשר המבוטח נפטר.

במילים אחרות, ביטוח חיים הוא חוזה בין יחיד לחברת ביטוח, במסגרתו החברה מסכימה לשלם סכום כסף למוטבים של הפרט (בדרך כלל משפחתו) בתמורה לפרמיה שמשלם היחיד.

 

מה המטרה?

המטרה העיקרית של ביטוח חיים היא לספק הגנה כלכלית מפני מוות. הפוליסה יכולה לשמש כחלק מתכנית עיזבון ועשויה לשמש כבטוחה להלוואות.

ביטוח חיים הוא מוצר פיננסי המספק כיסוי מפני הסיכון למות אדם או בן משפחה.

תעשיית ביטוח החיים היא מהגדולות בעולם, עם נכסים של יותר מ-2 טריליון דולר. התעשייה קיימת כבר מאות שנים, אבל רק בסוף המאה ה-19 ביטוח החיים הפך פופולרי באמריקה.

ניתן לרכוש ביטוח חיים ככיסוי טווח או קבוע. ביטוח חיים לתקופות מכסה אותך לפרק זמן מסוים ומשלם סכום חד פעמי אם תמות במהלך תקופה זו. ביטוח חיים קבוע מכסה אותך במשך כל חייך ומשלם הכנסה חודשית אם תמות בתקופה זו.

ביטוח חיים הוא חוזה בין יחיד למבטח, שבו המבטח מסכים לשלם סכום כסף ליחיד או למוטבים שלו תמורת פרמיה, במקרה שהפרט ימות במהלך תקופת החוזה.

הרעיון הוא שביטוח חיים משתלם כאשר אתה מת, כך שהמשפחה שלך לא תצטרך לדאוג לשלם עבור עלויות הלוויה או כל הוצאות אחרות הקשורות למותך. לדוגמה, אם אתה רווק, ואין לך ילדים, אז ביטוח חיים יכסה את עלויות הלוויה. אם אתה נשוי עם ילדים ובן זוג אחד מת, אז ביטוח חיים יעזור לכסות את עלויות הלוויה וכן לספק כסף עבור הוצאות המחיה עד שילדיו של בן הזוג יהיו בני 18.