מה זה בעצם רישיון קבלן?

תוכן עניינים

רישיון קבלן הוא סוג של רישיון המאפשר למישהו לבצע עבודה עבור עסק או אדם פרטי מבלי להיות שכיר. זה בדרך כלל נדרש במדינות מסוימות אם האדם הולך לעבוד כקבלן, אבל זה נדרש גם אם הוא הולך לעבוד עבור עסק. רישיון קבלן שונה מרישיון עסק רגיל מכיוון שהוא אינו מחייב את האדם להגיש מיסים ואינו מעניק לו גישה להטבות מסוימות שהעובדים מקבלים. ההבדל העיקרי בין עובד לקבלן הוא שלקבלן אין את אותן זכויות והגנות כמו לעובדים. לדוגמה, לקבלנים אין את הזכות להתאגד או להתמקח קיבוצי עם המעסיק שלהם. הם גם לא יכולים בדרך כלל לגבות דמי אבטלה אם הם מפוטרים מעבודתם מכל סיבה שהיא מלבד התנהגות בלתי הולמת או רשלנות חמורה.

בארצות הברית, קבלנים זכאים לרישיון אם הם עומדים בדרישות מסוימות. קבלן הוא מי שמבצע משימה או שירות ספציפיים מטעם אדם או חברה אחרים. הקבלן יכול לקבל תשלום לפי שעה, יום, שבוע או חודש, ויש לשלם לפני תחילת העבודה. קבלנים אחראים על פי חוק לעבודתם שלהם ואינם מכוסים בביטוח פיצויי עובדים.

להלן כמה דברים שחשוב לדעת על חוזה:

1) עליך להיות בעל רישיון מדינה כדי להתקשר ברוב המדינות.

2) קבלנים אינם יכולים לגבות יותר מ-10% ממה שהם היו מקבלים אילו היו מועסקים בחברה שאיתה התקשרו.

3) קבלן אינו יכול לנצל את זמנו של עובד לביצוע העבודה אם כן

מה זה רישיון קבלן?

רישיון קבלן הוא סוג חדש של רישיון המאפשר לבצע משימות מסוימות ללא צורך ברישיון עסק. תהליך הגשת הבקשה לסוג חדש זה של רישיון יעיל יותר והוא לוקח פחות זמן מאשר רישיונות העסקים המסורתיים, מה שהופך אותו לנגיש יותר למי שחיפש דרכים להקים עסק משלהם. המטרה העיקרית של קבלת רישיון קבלן היא שתוכלו להקים עסק משלכם מבלי שתצטרכו לעבור את כל הבירור הכרוך בהוצאת רישיון עסק.

זהו רעיון חדש המאפשר לקבלנים לעבוד בארה"ב מבלי להזדקק לרישיון ממשלתי. קבלנים הם אנשים הפועלים בארה"ב על בסיס זמני, ללא כוונה להישאר לצמיתות. הסיבה העיקרית שהם באים לעבוד בארה"ב היא בגלל שהם רוצים להרוויח כסף ויש להם יותר הזדמנויות ממה שהם יכולים למצוא בבית. אחד היתרונות העיקריים של תפיסה חדשה זו הוא בכך שהוא מספק יותר מקומות עבודה למי שהכי זקוק להם – מהגרים ועובדים בעלי כישורים נמוכים. רישיון קבלן הוא סוג של רישיון המאפשר למחזיק לספק שירותים מסוגים שונים ללא צורך בתואר מקצועי. ברוב המדינות, רישיונות אלו ניתנים לאנשים שסיימו מספר מסוים של שעות הכשרה ועברו בחינה.

רישיון קבלן ניתן לרכוש בדרכים רבות. מדינות מסוימות מאפשרות לאנשים להשלים את ההכשרה שלהם באופן מקוון בעוד שאחרות דורשות מאנשים לעבור הכשרה מעשית בבית ספר מוסמך. משך הזמן הנדרש לעבודות הקורס משתנה גם ממדינה למדינה. מעסיק רשאי לדרוש רישיון קבלן לפני העסקת אדם פרטי. הסיבה לכך היא שלמדינה יש דרישות מסוימות שצריך לעמוד בהן כדי לקבל רישיון קבלן. דרישות אלו כוללות השלמת מספר מסוים של שעות לימודי המשך ועמידה בבחינה. למדינה יש גם כללים ספציפיים לגבי כמה שעות לימודי המשך יש להשלים כדי לשמור על הרישיון עדכני.

למידע נוסף ביקרו באתר: תקווה- רישיון קבלן רשום בקלות