Site icon תו טל בניה

תפקידו של מודד המוסמך

מודדים מוסמכים הם עמוד השדרה של תעשיות רבות. הם מוודאים שאיכות המוצר עומדת בסטנדרטים ושהוא בטוח לשימוש. הם גם אחראים לבדיקת מוצרים ומתן דוחות לגביהם. למודדים מוסמכים יש ניסיון רב בתחומם והם יודעים לזהות בעיות במוצר או בשירות. המודדים המוכשרים ביותר הם אלו שעברו השכלה בנושא אותו הם מודדים, כגון הנדסת מכונות או הנדסה אזרחית.

תפקידו של מודד המוסמך

המודד המוסמך הוא איש מקצוע שעבר הכשרה והסמכה לביצוע סקרים. מודד הוא אדם שעורך סקרים, או מעשה מדידה. המילה באה מהמילה הלטינית survectus, חלק עבר של survecare, שפירושו "למדוד מסביב". מודד מוסמך הוא אדם שיש לו את ההשכלה והניסיון המתאים לאשר את הבטיחות של מבנים, מבנים או ציוד. מודדים מוסמכים מוסמכים בדרך כלל על ידי גוף מקצועי מוכר בינלאומי. בארצות הברית, למשל, הם מוסמכים על ידי האגודה האמריקאית למהנדסים אזרחיים (ASCE).

המודד המוסמך הינו איש מקצוע בעל הכישורים והידע לבצע בדיקה של מתקן, כגון בניין או גשר. הם מוסמכים לדווח על כל תקלה שנמצאה במהלך הבדיקה. מודד מוסמך יהיה בעל הסמכה פורמלית בהנדסה, אדריכלות או מדידות. כמו כן, הם יירשמו בגוף המקצועי הרלוונטי שלהם ויבוטחו מפני אחריות בגין נזקי גוף ורכוש. מודד הוא אדם המודד את הקרקע ותכונותיה, כגון מבנים, גדרות ונחלים. הם גם מודדים את הגבולות של שטח אדמה. מודדים נקראים גם מודדי קרקע או מודדי גבולות. מודד מוסמך הוא מישהו שהוכשר למדוד ולדווח על התכונות הפיזיות של נכס, כגון מידותיו, גבולותיו והשימוש בו.

עבודתו של מודד מוסמך עשויה לכלול:

מודד מוסמך

מודד מוסמך הוא אדם שעבר את ההכשרה וההשכלה הדרושים לביצוע סקרים. אנשי מקצוע אלו מועסקים בדרך כלל על ידי חברות בנייה, חברות הנדסה אזרחיות או רשויות ציבוריות. האחריות העיקרית של מודד מוסמך היא לבצע מדידות של הקרקע והמבנים שישמשו את אתר הבנייה. לפרטים נוספים על מודד מוסמך מוזמנים לבקר באתר בכתבות: https://top-surveyor.co.il

מודד מוסמך הוא איש מקצוע המוסמך לבצע סקרים ובדיקות באתרי בנייה. המודד יצטרך לבדוק אם הפרויקט תואם את חוקי הבנייה והתקנות שנקבעו לאזור. הם גם יבדקו אם יש מפגעים פוטנציאליים שעלולים להשפיע על אתר הבנייה, כגון מדרון לא יציב או מפולת. על מנת להיות מודד מוסמך, עליך להשלים לפחות שנתיים של השכלה על-תיכונית בתחום מדידות או תחום קשור, ולעבור בחינת הסמכה עם דיוק של לפחות 60%. מודד הוא אדם בעל הסמכה מקצועית למדידה ורישום של ממדי קרקע ומבנים, כמו גם מאפיינים נוספים בנוף. מקצוע המודד קיים עוד מימי קדם, אך נעשה בו שימוש נרחב ביותר בצפון אמריקה ובאירופה.

Exit mobile version