הכירו את כללי הבטיחות העיקריים בעת שיפוץ או בניה

תוכן עניינים

עבודות בנייה צריכות להתבצע בהתאם לכללי הבטיחות אשר מפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה התשמ"ח 1988. התקנות כוללות הוראות בטיחות בנושאים שונים אשר קשורים לבנייה לרבות החובות למנות מנהל עבודה לאתר הבניה, מניעה של נפילה בגובה באתר הבניה, עבודה בטוחה עם ציוד ומכונות, עבודה עם ביטומן חם, עבודות חפירה, עבודות הריסה, תנאי תברואה באתר ועוד. כמובן שאחד הדברים החשובים ביותר שיש לדאוג לו בכל הנוגע לעבודה באתר בנייה או שיפוצים הוא ציוד בטיחות מתאים לכל עובד. ללא ציוד בטיחות אין ספק כי העובד יכול להיפצע או אפילו לסכן את חייו באתר.

 

איזה כללי בטיחות חשובים בעבודת בנייה?

הוראת הבטיחות בעבודה חלות במקומות שבהם מבוצעות עבודות בניה וכן בניה הנדסית כחלק ממשלח יד או עסק או לצורך עסק מסחרי או תעשייתי וכן בניה שאינה תיקון אוו קיום בלבד אף אם איננה משלח יד או עסק. כל מבצע בני נדרש להודיע למפקח העבודה האזורי שבו מתרחשת העבודה על פתיחת האתר ועל המאפיינים של האתר עם התחלת פעולת הבנייה. מעבר לכך, עבודות הבנייה צריכות להתבצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה. האחראיות על מינוי מנהל עבודה חלה על מבצע הבנייה והוא צריך להודיע על המינוי למפקח העבודה האזורי של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. מעבר לכך, ישנו חוק אשר קובע כי באתר בנייה יש צורך למנות בעל תפקיד אשר ייקרא עוזר בטיחות. מינוי בעל תפקיד ייעודי לתחום בטיחות באתר הבנייה יאפשר בקרה נוספת על תנאי הבטיחות הקיימים באתר הבנייה ויסייע למנוע התרחשות תאונות בתחום האתר.

 

כללים נוספים חשובים לעבודות בנייה

כאשר מדובר על עבודה בגובה באתר הבנייה יש צורך שהעובד יקבל הדרכה רלוונטית לביצוע העבודה המדוברת, לא משנה אם מדובר על סלי הרמה, בימות מתרוממות ועוד. עליו להירתם כמובן באמצעות רתמת בטיחות וזאת בכדי למנוע נפילה. הרמת אדם באמצעות כלי הרמה צריכה להתבצע באמצעות כלים ייעודיים להרמתו. כמו כן, כאשר מדובר על פיגומים יש להתקין אותם על ידי בונה פיגומים מקצועי. כמובן שבאתר הבנייה יש צורך שכל עובד ישתמש בציוד בטיחות. מעבר לציוד בטיחות הרלוונטי עבור עבודות בגובה לרבות רתמת בטיחות המתלבשת על גופו של העובד וכן נקודת עיגון לרתמה, הרי שיש צורך שכל עובד ילבש אפוד בטיחות שמגן עליו וכן, כמובן שחשוב ביותר שהוא יחבוש קסדה. לא מעט עובדים באתרי בנייה נפגעים בצורה חמורה ביותר בשל פגיעות ראש ועל כן, יש צורך לדאוג שהקסדה אותה יחבשו תהיה איכותית. מעבר לכך, גם משקפי מגן חשובים מאוד שכן, המטרה שלהם היא להגן על העיניים מפני חלקים קטנים באתר הבנייה שיכולים להיכנס לעיניים וכן, חשוב שהראייה תמיד תהיה חדה ותקינה באתר הבנייה וזאת בכדי למנוע תאונות.